Hotline: 0943 419 177
giặt thảm

TIN TỨC VIỆTCLEAN


BẢNG GIÁ GIÚP VIỆC THEO GIỜ


NHỮNG LƯU Ý VỀ BẢNG GIÁ GIÚP VIỆC THEO GIỜ.


1. Bảng giá giúp việc theo giờ được thiết kế dựa trên kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhiều năm của công ty chúng tôi, giá có thể tăng hoặc giảm dựa trên nhu cầu thực tế của quý khách.

2. Giá đã bao gồm một nhân công thực hiện dịch vụ/ 1 địa điểm và 01 giám sát.

3. Đối với quý khách hàng có yêu cầu số lượng lớn nhân viên (trên 2 người), vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.

BẢNG GIÁ GIÚP VIỆC NHÀ PHỐ/VĂN PHÒNG/CỬA HÀNG.


Các địa điểm thuộc dạng này bao gồm: văn phòng tại tầng trệt, nhà ở, công ty ... quy mô nhỏ và không thuộc tòa nhà hay công trình nào khác.

Dịch vụ giúp việc theo giờ của Việt Clean bao gồm nhiều gói linh hoạt tùy theo quy mô và nhu cầu của khách hàng ( từ 1 ngày/tuần cho đến 7 ngày/tuần). Nhằm đáp ứng nhu cầu và ngân sách của hầu hết mọi khách hàng khác nhau, bạn hoàn toàn có thể chọn 1 trong các gói dịch vụ giúp việc nhà phù hợp.

    a. Gói tiết kiệm:

    
        3 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 12 giờ = > 1.020.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 16 giờ = > 1.280.000đ/ tháng
        
        1 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 9 giờ => 900.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 27 giờ => 1.701.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 36 giờ => 2.052.000đ/ tháng
    

    b. Gói phổ biến

    
        2 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 26 giờ => 1.794.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 39 giờ => 2.340.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 2.912.000đ/ tháng
        
        3 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 54 giờ => 3.186.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 72 giờ => 3.960.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 44 giờ => 2.596.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 66 giờ => 3.762.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 88 giờ => 4.576.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 3.016.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 78 giờ => 4.368.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 104 giờ => 4.992.000đ/ tháng
    

    c. Gói cao cấp

            
        8 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 176 giờ => 6.800.000đ/ tháng
        
        8 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 208 giờ => 7.500.000đ/ tháng
        

    d. Gói tự chọn:

        Vui lòng liên hệ 0919.84.37.39 để được báo giá cụ thể.
       

BẢNG GIÁ GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG TRONG TÒA NHÀ.


    a. Gói tiết kiệm:

    
        3 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 12 giờ = > 1.020.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 16 giờ = > 1.280.000đ/ tháng
        
        1 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 9 giờ => 900.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 27 giờ => 1.701.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 36 giờ => 2.052.000đ/ tháng
    

    b. Gói phổ biến

    
        2 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 26 giờ => 1.794.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 39 giờ => 2.340.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 2.808.000đ/ tháng
        
        3 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 54 giờ => 3.078.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 72 giờ => 3.816.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 44 giờ => 2.508.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 66 giờ => 3.630.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 88 giờ => 4.400.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 2.912.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 78 giờ => 4.212.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 104 giờ => 4.888.000đ/ tháng
    

    c. Gói cao cấp

            
        8 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 176 giờ => 6.500.000đ/ tháng
        
        8 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 208 giờ => 7.200.000đ/ tháng
        

    d. Gói tự chọn:

        Vui lòng liên hệ 0919.84.37.39 để được báo giá cụ thể.
         

BẢNG GIÁ GIÚP VIỆC CĂN HỘ CHUNG CƯ.


    a. Gói tiết kiệm:

    
        3 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 12 giờ = > 1.020.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 1 ngày/tuần : tổng số giờ trong tháng : 16 giờ = > 1.280.000đ/ tháng
        
        1 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 9 giờ => 900.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 27 giờ => 1.701.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 2 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 36 giờ => 2.088.000đ/ tháng
    

    b. Gói phổ biến

    
        2 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 26 giờ => 1.794.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 39 giờ => 2.301.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 3 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 2.808.000đ/ tháng
        
        3 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 54 giờ => 2.970.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 4 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 72 giờ => 3.816.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 44 giờ => 2.508.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 66 giờ => 3.564.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 88 giờ => 4.400.000đ/ tháng
        
        2 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 52 giờ => 2.860.000đ/ tháng
        3 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 78 giờ => 3.900.000đ/ tháng
        4 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 104 giờ => 4.784.000đ/ tháng
    

    c. Gói cao cấp

            
        8 giờ/ngày - 5 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 176 giờ => 7.000.000đ/ tháng
        
        8 giờ/ngày - 6 ngày/tuần: tổng số giờ trong tháng 208 giờ => 8.000.000đ/ tháng
        

    d. Gói tự chọn:

        Vui lòng liên hệ 0919.84.37.39 để được báo giá cụ thể.
         


PHẦN CÒN LẠI

Đối với bảng giá giúp việc theo giờ các địa điểm thuộc: tòa nhà, siêu thị, trường học, spa, thẩm mĩ viện, bệnh viên, gym ... quy mô lớn hoặc số lượng lớn hơn 2 nhân công.
Vui lòng liên hệ: 0919.84.37.39 để được báo giá tốt nhất.